Poruszający tekst profersora Morijna o tym, że nie wolno milczeć kiedy naruszane są podstawowe wartości