POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 19 października 2018 roku