Prezes Stowarzyszenia o ułaskawieniu M. Kamińskiego