Prośba o zgłaszanie się osób, które mogą przyjąć ukraińskich uchodźców