Pytania w trybie dostępu do informacji publicznej skierowane przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS do Ministra Sprawiedliwości