Sędzia Maciej Czajka o udziale społeczeństwa w wydawaniu orzeczeń