Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości i Sekretarzem Stanu