Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na j. polski