Sprawozdanie ze spotkania Zespołu do spraw opracowania rozwiązań usprawniających pracę sądów powszechnych z dnia 5 marca 2013 r.