Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie założeń reformy sądownictwa