Stanowisko Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich z dnia 31.08.2018 roku