Stanowisko Stowarzyszeń Sędziowskich i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych