Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym