Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie projektu o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3058)