Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 30.03.2020 r. dotyczące przeprowadzenia wyborów w warunkach pandemii