Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 09.11.2018 roku