Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 11.09.2018 roku