Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 14 lutego 2019 roku