Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 22 lipca 2018 roku