Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 22 maja 2019 roku odnośnie projektu nowelizacji kodeksu karnego