Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 23.09.2018 roku