Stanowisko Stowarzyszenia w związku ze sprawą oświadczenie SSO w Warszawie Jacka Tyszki