Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis dotyczące projektu zmiany zasad obliczania wynagrodzeń sędziów na rok 2012.