Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów "Themis" w sprawie postawionych w dniu 22.07.20202 roku zarzutów dyscyplinarnych 14 Sędziom