Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2021 roku