Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 8 września 2022 r.