Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z 28 czerwca 2023 roku