Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 10 sierpnia 2020 roku