Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 16 lipca 2018 roku