Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (Dz. U. z 30 maja 2023 r., poz. 1030)