Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 6.08.2020 roku w przedmiocie działań zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wobec Sędziów z Prezydium FWS oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA