Stanowisko Zarządu Themis z dnia 15 grudnia 2022 r.