Stanowsko "Themis" z dnia 3 maja 2019 r. w związku z nagrodą Word Justice Project przyznaną dr Adamowi Bodnarowi