Stowarzyszenie Sędziów THEMIS apeluje o zwołanie Kongresu Prawników