Trójstronny list otwarty z dnia 10 września 2020 r., podpisany przez Prezydenta Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.