Uchwała nr 3/18 z dnia 27 lipca 2018 r. Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych