Uchwała nr 4/18 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 6 sierpnia 2018 r.