Uchwała NSA w sprawie organizacji Kongresu Prawników Polskich oraz zmian w sądownictwie.