Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 września 2016 r.