Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis dotycząca ataków przeciwko pracownikom Sądu Rejonowego w Nisku