Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie projektu ustawy medialnej.