Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 5 lipca 2021 r.