Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. Sędzi Anny Korwin Piotrowskiej