Uchwała zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21.09.2018 roku