Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2018 roku