Uchwała zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie