Uchwała zebrania sędziów WSA w Poznaniu z dnia 19 listopada 2018 roku