Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie działań rzeczników dyscyplinarnych