Uchwała Zgromadzenia apelacji krakowskiej z dnia 28 czerwca 2019roku