Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 9.07.2018 roku